top of page

 

Tlumočnické služby

 

Poskytujeme tlumočnické služby zejména v níže uvedených jazykových kombinacích.

   Z češtiny do japonštiny / z japonštiny do češtiny

   Ze slovenštiny do japonštiny / z japonštiny do slovenštiny

   Z angličtiny do japonštiny / z japonštiny do angličtiny

   Z angličtiny do češtiny / z češtiny do angličtiny

   

Typy tlumočení

   Konsekutivní tlumočení

   Simultánní tlumočení

   Šušotáž

   Soudní tlumočení

 

Obor: právo, finance, technologie, IT, logistika, ekonomika,

          architektura, životní prostředí, energetika aj.

Tlumočíme při obchodních jednáních, školeních, auditech, mezistátních jednáních aj.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení 

     - při pohovoru na ministerstvu vnitra při získání  

       dlouhodobého pobytu.

     - při svatebních obřadech aj.

bottom of page